Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir?

Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir?​

Manuel Veri Toplama Yöntemi

Toplanan üretim verileri, vardiya öncesi ve sonrasında sisteme girilir. Manuel üretimde, veri toplama sistemlerinde girilen verilerde eksiklikler görülebilir. Bu durumun nedenleri; ham verilerin sisteme girilmeden önce beklemesi, verilerin iş öncesinde ve sonrasında sisteme girilmesi, vardiya değişikliklerinin yaşanması ile verilerin kaydedilmesinde görevli personel değişikliklerinin yaşanması, ortaya çıkan hataların tespit edilmesini ve ortadan kaldırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebeplerle otomatik veri toplama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Otomatik Veri Toplama Yöntemi

Otomatik veri toplama, üretim veri toplama sistemleriyle gerçekleştirilir. Bu sayede hata payı en aza indirilerek, verilerin daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarması sağlanmaktadır.

Farklar

Otomatik veri toplama ve manuel veri toplama arasındaki farklar aşağıdadır:

Manuel Sistem

  • Bildirmeye dayalı verilerin güvensiz olması...
  • Tam zamanlı takip gerektirmeleri, verilerin anlık olarak toplanamaması...
  • Verilerin toplanmasına yönelik harcanan mesai...

Otomatik Sistem

  • Veri girişine çok daha az zaman harcanması...
  • Tam zamanlı iş takibi...
  • Üretimin alık bilgilerinin gösterilmesi ve kaydedilmesi...
  • OEE ve TEEP gibi verimlilik hesaplamalarının gerçek değerlerle hesaplanması...

Değerlendirme

2 yöntem arasındaki farkların değerlendirmesi aşağıdadır:

Manuel (geleneksel) yöntemleri, personel tabanlı olması ve standart olmaması olarak tanımlayabiliriz.

Küreselleşen rakabet ortamında işletmeler, üretim hatlarındaki dar boğazları tespit ederek ve OEE değerlerini (OEE = kullanılabilirlik x Performans x Kalite) hesaplayarak, üretimdeki kayıplarını minimuma indirmeyi amaçlamaktadır. Ancak OEE ve vb. hesaplamalar manuel olarak yapıldığında; doğru veriye ihtiyaç duyulmakta, veri toplamada ise kaynak personel olduğu için doğru veriye ulaşmak zorlaşmakta ve bu durum zaman kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yöntemlerle sürekli olarak veri kontrol etme zorunluluğu bulunduğundan, iş gücü kaybının ortaya çıktığı göz ardı edilmemelidir.

Otomatik veri toplama yöntemini ise, verilerin otomatik olarak üretim hattından doğrudan ve sürekli olarak alınması olarak tanımlayabiliriz.

Geleneksel (manuel) yöntemlere göre otamatik veri toplamada veriler, üretim hattındaki operatörler tarafından kullanılmak üzere iş istasyonlarının yakınına monte edilir. Veriler ürünlerin üzerinde bulunan etiketler üzerinden alınır. Böylece üretim sahasında olup bitenler anlık olarak cihazlar üzerinden alınarak dijital ortama aktarılır.

Bizimle iletişime geçin.

İhtiyacınız olan veri toplama ve analiz sistemi çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.